zobrazit/skrýt
Rychlý nákup

Sluchátka Koss Porta Pro koupíte spolehlivě, rychle a nejlevněji v eshopu sluchatka.net. Poštovné je zdarma (vyjma příslušenství)


Koss Porta Pro - 890Kč

 

KOSS PORTA PRO 25th ANNIVERSARY - 1390kč

 
Náhradní molitany - 110kč+poštovné
 
Náhradní hlavový most - 650Kč
 

Slovník technických pojmů

Kmitočtový (frekvenční) rozsah

Kmitočet je vlastně rychlost kmitání elementů vzduchu, které rozechvívají ušní bubínek. Aby byl zvuk dokononale zachován museli bychom tento zvuk zaznamenat a posléze reprodukovat tak, jak vypadal ve skutečnosti tedy ve stejných rozsazích frekvencí. A každý kmitočet zvuku předat ve stejné hlasitosti na ušní bubínek tak jak vypadal v originále. Toto je prakticky nemožné, ale dnešní sluchátka se tomuto dokáží celkem velmi dobře přiblížit. Pro toto posouzení výrobce udává právě kmitočtový rozsah. Jsou to hodnoty kmitočů od kterého po který kmitočet jsou reproduktory chopny signál převést. Jednoduše řečeno, čím je širší tento rozsah tím lépe dokáže zařízení reprodukovat zvuk. Teoreticky slyšitelný rozsah je cca. 16 - 20 000 Hz, ale je to velmi subjektivní. Fyziologicky je každý člověk jiný a někdo může slyšet i od nižších kmitočtů nebo naopak někdo až od vyžších to samé platí o vysokých frekvencích.

Impedance

Je to výrobcem daná hodnota el. odporu rezistoru, který je nahrazován reproduktor pro účel definovaného el. výkonu dostupného ze zdroje. Jednoduše lze říci, že se reproduktor po připojení k zesilovači chová jako odporová zátěž. Tato hodnota je právě daná z výroby a nelze ji dodatečně měnit. Impedance je také kmitočtově závislý odpor. Jednotka je ohm. Při jeho měření, ale nelze pouze připojit ohmetr na zařízení. Pokud připojíte reproduktory s mnohem menší impedancí, než je maximální výkon zesilovače tak může dojít k vážnému poškození při plném vybuzení zesilovače. Nebo dokonce k poškození samotného zesilovače.

Citlivost

Citlivost reproduktorů se udává mimo jiné v dB a vyjadřuje akustický tlak zvuku v ose reproduktoru ve vzdálenosti 1metru při buzení reproduktoru el. výkonem 1 Watt. Tento parametr nám snad nejvíce určuje jak bude reproduktor hrát nahlas. Ipedance na toto nemá tak zásadní vliv jako právě citlivost! Intenzita zvuku klesá ve volném prostoru se čtvercem vzdálenosti.

Zkreslení

Je to míra zkreslení označující podíl vyšších harmonických, který nebyl v originálním signálu. Čím nižší hodnoty při stejném údaji výkonu bývají znakem vyšší kvality zvuku.

MP3

MPEG-1 Layer 3 je to formát ztrátové komprese zvukových souborů. Je založený na kompresním algoritmu MPEG (Motion Picture Experts Group). Ze vstupního signálu se odeberou informace, které člověk neslyší nebo si je neuvědomuje.

Typy hlavových mostů a úchytů sluchátek

Hlavový most sluchátek přes temeno hlavy, hlavový most sluchátek přes týl, nožičky držíčí sluchátka zavěšená na uších, podobně jako u brýlí.

Comfort Zone

Je to systém systém přichycení sluchátek Koss Porta Pro na hlavě posluchače. Je tvořen párem molitanů uložených nad mušlemi. Umožňuje tři stupně přítlaku sluchátek. (LIGHT, MIDDLE, FIRM). Tento přítlak je regulován přepínačem. Systém je se sluchátky Koss Porta Pro pevně spjatý již od roku 1984. Stal se jednou z ikon těchto sluchátek. Zabezpečuje pohodlný posez na hlavě i při extrémní zátěži jako je jízda na kole, skateboardu či při běhu.

Circumaural a supraaural

Circumaurální znamená „okoloušní“, opak je supraaurální, tedy „přímohrající“. Typ circumaural je konsturoován tak, že sluchátková mušle je tak velká, že vytvoří pro ušní boltec samostatný prostor, ve kterém se může zvuk přirozeně šířit. K ušnímu boltci a do zvukovodu se tedy dostává přirozeným způsobem. Typ supraaural se dotýká ucha vrstvou molitanu. A většinou vlastně leží na uchu. Má výhodu v menších rozměrech a hmotnosti. Existují i přechodové typy, u nichž se molitanový kruh dotýká ušního boltce, ovšem nad zvukovodem je volný prostor.

Otevřená a uzavřená suchátka

Otevřená sluchátka mají většinou transparentnější zvuk středů a výšek, ale zároveň mnohdy i méně výrazné basy. (To ale rozhodně neplatí pro porty.) K posluchači navíc pronikají zvuky okolí a naopak. Uzavřená sluchátka odhlučňují poslech od vlivu okolí a méně ruší poslech. Reprodukce je většinou bohatá na basy, ty však mohou být (u lacinějších konstrukcí) kvůli malému akustickému prostoru sluchátkové mušle lehce zkresleny. Abych tyto tvrzení uvedl na pravou míru tak dodám, že ta bohatost basů je právě způsobena tím zkreslením, proto se nám zdá že sluchátka mají basů hodně, ale přitom se spíš jedná o jakési nepatřičné dunění, které věrně nereprodukuje zvukový originál.

Sluchátka otevřená mají tedy část vnější mušle průzvučnou a tedy pro tok vzduchu vlastně otevřenou. To prakticky znamená, že mušle je na vnějšku opatřena mřížkou (může být i na celé ploše) nebo může mít otvory různých tvarů a velikostí. Ze sluchátek se tedy zvuk přenáší hodně i do okolí a posluchač tím pádem není příliš akusticky oddělen právě od okolí. Pokud to hodně zjednodušíme tak pro výrobce je mnohem jednodušší docílit kvalitní zvuk s co nejvíce otevřeným modelem. U špičkových sluchátek tedy jednoznačně převládají otevřené systémy.
Podobně je tomu taky u opačného tvrzení. Je mnohem složitější vyrobit sluchátka s uzavřeným systémem a zároveň velmi kvalitním zvukem. Sortiment uzavřených modelů se špičkovým zvukem je tedy poměrně méně. Důvodem proč je tak náročné udělat kvalitní zvuk s uzavřenou mušlí je v tom, že mezi membránou a stěnou mušle vzniká nutně uzavřená dutina. Ta je zpravidla zaplněná vzduchem a tento vzduch se při pohybu membrány roztahuje a stlačuje tedy, pokud bych to měl říci přesně tak se vzduch ředí. Tedy tento vzduch klade membráně jistý mechanický odpor, který brání membráně v pohybu. Nejjednodušším následkem tohoto jevu je zkreslení basů tedy zvuků o nízké frekvenci. Dále bych asi jmenoval takzvané stojaté vlnění, tedy vlnění, které vzniká, pokud se zvuk odráží od stěny mušle zpět k membráně. Tím dochází velmi specifickým způsobem k určitému zabarvení zvuku.

Neodymium

Je to základní materiál pro velmi kvalitní magnety, používá se převážně ve sluchátcích, má silné magnetické pole a proto i lepší zvuk.

Tyto definice se vztahují pouze k audio technice a nedají jednoduše přenést do jiných oblastí. To jen tak pro zajímavost. :-)